General information

All posting locations: Utrecht, , Netherlands

Job Function: 06 - Manufacturing

Date Published: 21-Mar-2024

Ref #: R-80678

Description & Requirements

Over de Positie 

Heb je een passie voor het plannen van productieactiviteiten binnen de productie- en inpakafdelingen? Dan zou de functie van Production Scheduler bij Kraft Heinz perfect bij je kunnen passen! Geïnteresseerd om samen met ons deze uitdagingen op te lossen? Lees snel verder! 

We hebben een uitstekende kans beschikbaar voor een Production Scheduler om het verschil te maken bij Kraft Heinz! De Production Scheduler is werkzaam in onze productiefabriek in Utrecht. Je zult werken in een high-performance-team, samen met collega's die altijd streven naar het volgende niveau. Je zult rapporteren aan de Logistics & Scheduling Manager.

 
In het kort zal je verantwoordelijk zijn voor; 

 • Plannen van productievolumes- en capaciteit met het oog op variërende vraag en factoren als onderhoud en afwezigheid; 

 • Aangeven wat de gevolgen zijn omtrent de planning voor productie en inkoop, inclusief benodigde maatregelen; 

 • Nauwe samenwerking met de Material Planner omtrent de inkoop en leveringsbewaking van benodigdheden; 

 • Uitgeven van productieorders en gedetailleerde weekplanning; 

 • (Laten) Opstellen en invoeren van overzichten, rapportages en programma’s voor dataverwerking; 

 • Bewaken van productievoortgang ten opzichte van planning, en bijsturen bij stagnaties; 

 • Afstemmen over wijzigingen en afwijkingen met interne teams en escaleren bij significante planafwijkingen; 

 • Proactieve voorraadbeheersing, registratie van productieresultaten en analyseren van verbruiksafwijkingen; 

 • Beheren van masterdata in ERP en aanpassen bij nieuwe functionaliteiten of upgrades;

 • Verbeteringsvoorstellen doen voor ERP-gebruik en het continu verbeteren van processen; 

 • Deelnemen aan projecten zoals nieuwe producten of ERP-systemen en coördineren van maandafsluitingen; 

 • Analyseren van voorraadverschillen;

 • Naleven van veiligheidsvoorschriften; 

 • Vervangen van collega’s bij afwezigheid. 

 

Kwalificaties 

Let op dat je een EU-werkvergunning (exclusief oriëntatiejaar visum) nodig hebt om voor deze positie in aanmerking te komen. 

 

 • HBO werk-en denkniveau 

 • Afgeronde HBO-opleiding, richting Logistiek, Supply Chain of Technische bedrijfskunde 

 • Zowel mondelijk als schriftelijk vaardig in Nederlands en Engels. 

 

Professionele Vaardigheden  

 • Samenwerkings- en coördinatievermogen; 

 • Effectiviteit van communicatie; 

 • Betrouwbaarheid; 

 • Correctheid van de rapportages; 

 • Mate van voortgangsbewaking. 

 

  

Wat wij jou bieden 

 • Een ambitieuze werkgever; We willen alleen het beste voor u;   

 • Een snel carrière pad zoals maar weinig andere bedrijven dat kunnen evenaren; 

 • Een marktconform salaris en uitstekende bonusstructuur (meer dan marktconform);  

 • Altijd ruimte voor nieuwe ideeën; Als je een uitstekend idee hebt, laat het ons dan weten zodat we het kunnen waarmaken! 

 

Kraft Heinz is een werkgever die gelijke kansen biedt en discriminatie of intimidatie van welke aard dan ook verbiedt. Alle gekwalificeerde sollicitanten worden overwogen voor werkgelegenheid zonder rekening te houden met ras, kleur, nationale afkomst, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, gender, genderidentiteit of -expressie, handicapstatus, beschermd veteranenstatuut of enige andere kenmerk dat beschermd wordt door de wet. 

 
Over ons  

Kraft Heinz is een wereldwijd voedingsmiddelenbedrijf met een heerlijk erfgoed. Met iconische en opkomende voedings- en drankenmerken over de hele wereld, brengen wij de beste smaak, plezier en kwaliteit naar elke maaltijd die we aanraken. We zijn bezig met een missie om niet alleen ons eigen bedrijf, maar ook de wereldwijde voedingsindustrie te ontwrichten. Een consumentenobsessie en onverwachte partnerschappen stimuleren onze vooruitgang terwijl we innovatie stimuleren in elk deel van ons bedrijf. Over de hele wereld zijn onze mensen verbonden door een cultuur van eigenaarschap, behendigheid en eindeloze nieuwsgierigheid. We geloven ook in het zijn van goede mensen die werken aan het verbeteren van ons bedrijf, gemeenschappen en planeet. We zijn trots op waar we zijn geweest - en nog enthousiaster over waar we naartoe gaan - terwijl we de wereld voeden en de toekomst van voedsel leiden. 

 

Waarom wij  

We laten onze mensen groeien om ons bedrijf te laten groeien. We zijn voorstander van geweldige mensen die ambitie, nieuwsgierigheid en hoge prestaties naar de tafel brengen als de vertegenwoordigers van onze geliefde en nostalgische merken. Goed is niet goed genoeg. We kiezen elke dag voor grootsheid door het gewone uit te dagen en gedurfde beslissingen te nemen. Dit alles terwijl we onze overwinningen vieren - en onze mislukkingen - terwijl we samenwerken om de toekomst van voedsel te leiden. Het uitdagen van de status quo vergt talent. We investeren in jouw doel en potentieel door vaardigheden te ontwikkelen en sterke punten te koesteren die een erfenis achterlaten op ons bedrijf en een blijvende impact op jouw carrière. Immers, geweldige mensen maken geweldige bedrijven en we zijn hier iets geweldigs aan het opbouwen bij Kraft Heinz. 

 

 
 

About Us

Kraft Heinz is a global food company with a delicious heritage. With iconic and emerging food and beverage brands around the world, we deliver the best taste, fun and quality to every meal table we touch. We’re on a mission to disrupt not only our own business, but the global food industry. A consumer obsession and unexpected partnerships fuel our progress as we drive innovation across every part of our company.

Around the world, our people are connected by a culture of ownership, agility and endless curiosity. We also believe in being good humans, who are working to improve our company, communities, and planet. We’re proud of where we’ve been – and even more thrilled about where we’re headed – as we nourish the world and lead the future of food.

Why Us

We grow our people to grow our business. We champion great people who bring ambition, curiosity, and high performance to the table as the guardians of our beloved and nostalgic brands. Good isn't good enough. We choose greatness every day by challenging the ordinary and making bold decisions. All while celebrating our wins - and our failures – as we work together to lead the future of food.

Challenging the status quo takes talent. We invest in your purpose and potential by developing skills and nurturing strengths that leave a legacy on our business and a lasting impact on your career. Because great people make great companies, and we’re growing something great here at Kraft Heinz.

Kraft Heinz is an Equal Opportunity Employer - Underrepresented Ethnic Minority Groups/Women/Veterans/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity and other protected classes.